چای شکسته ممتازTGFOP

این چای از شاخساره های جوان گیاه به اصطلاح غنچه دوبرگ (bud and two leaf) گفته میشود بدست می آید ورقمی از چای است که در مراحل تولید اولیه مالش از غنچه و برگ اول و دوم تهیه شده است.این چای در مراحل سورتینگ ار توری نمره 14جدا میشود.ظاهر آن مشکی مایل به خاکستری و یکدست و پیچ دار بوده و بدون ضایعات خارجی میباشد.با دمیدن نفس گرم در آن عطر طبیعی از آن مه مشام میرسد.رنگ تفاله آن به رنگ مسی و مایل به قهوه ای روشن است.رنگ نوشابه آن قرمز و زرد طلایی با عطر گرم طبیعی چای است.در آنالیز شیمیایی آن عصاره بالای 33درصد وکافئین بالای 2.5 درصد از مشخصات بازر آن است.درصد پلی فنل آن حداقل 11 بوده و مطلوبیت عمومی گس بودن در طعم نوشیدنی آن بواسطه پلی فنل های موجود در آن میباشد که عامل آنتی اکسیدانی و خاصیت ضد سرطانی دارد..درصد استحصال این چای در چین برداشت بهاره بالاست.

خرید این محصول

چای قلم ممتازGFOP

به نوعی از چای گفته میشود که از برگهای اول و دوم وساقه مابین آنها در مراحل پایانی مالش استخصال میشود.این چای بیشتر در چین اول(چین بهاره )استحصال میشود و دارای کیفیت بالا و طعم مطلوب میباشد.این چای عموما از روی توری 6و4 در فرآیند سورتینگ جدا میشود.آنالیز شیمیایی این چای دارای عصاره حداقل 32 و مشخصه مهم آن رنگ فیبر بالا و رنگ بالا میباشد.رنگ آن مشکی و ظاهر درشت پیچدار و قلمی و رنگ تفاله آن مسی رنگ مشاهده میباشد.رنگ نوشیدنی آن طلایی وقرمز شفاف و روشن است.کافیین چای قلم ممتاز از مجموعه ارقام قلم بالاتر است.عطر چای خشک آن به خوبی استشمام میشود و نوشیدنی حاصل از آن خوش رنگ و خوش عطر میباشد.

خرید این محصول

چای شکسته درجه یک TFOP

چای شکسته درجه یک از برگ های دوم و سوم وجوانه بوته چای بدست می آید.اندازه آن متوسط ویکدست وهماهنگ بدون تکه های تخمیر شده ریزتر از قلم و درشتر باروتی(رقمی از چای ریز)است.دانه های پیچیده و تابدار در آن کمتر دیده میشود.رنگ آن مشکی بیستر متمایل به خاکستری است.رنگ نوشیدنی آن کمتر از شکسته ممتاز ولی کمی تندتروبسیار مطبوع و خوش رنگ است.کافئین بالای 2 درصد و عصاره آن بالای 30 درصد میباشد.طعم گسی در آن به دلیل کمتربودن پلی فنل های موجود در آن کمتر احساس میشود.این چای در مراحل تولید از مرحله اول مالش ودر فرآیند سورتینگ از توریهای نمره 10 و12 استحصال میشود.در فصول مختلف این چای تولید ولی تولید حاصل از برداشت بهاره رنگ و عطر مطلوبتری دارد.

خرید این محصول

چای قلم درجه یک FOP

به نوعی از چای گفته میشود که از برگهای دوم وسوم وساقه مابین آنها در مراحل پایانی مالش استخصال میشود.دراین چای جوانه کمتری وجود دارد زیرا چینش دیر انجام شده و جوانه تبدیل به برگ شده.این چای عموما از روی توری 6و8 در فرآیند سورتینگ جدا میشود.آنالیز شیمیایی این چای دارای عصاره حداکثر 30 و مشخصه مهم آن فیبر بالا 15 میباشد.رنگ آن مشکی خاکستری و ظاهر درشت پیچدار و رنگ تفاله آن قهوه ای با ذرات مسی رنگ مشاهده میشود.رنگ نوشیدنی آن طلایی وقرمز شفاف و روشن است.کافیین چای قلم از مجموعه ارقام شکسته کمتر است.عطر چای خشک آن کمتر استشمام میشود ولی نوشیدنی حاصل از آن خوش رنگ و خوش عطر است.

خرید این محصول
Open chat
چت آنلاین لیل
سلام :)
چه کمکی می‌تونم بکنم؟